Commit ec1ae8c6 authored by James Stephenson's avatar James Stephenson
Browse files

Added Esperanto translation

   Translation by Jonathan Powell and James Stephenson
parent 9fd5c86b
......@@ -103,7 +103,7 @@ app.use(helmet.hsts({
}));
i18n.configure({
locales: ['en', 'zh', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv'],
locales: ['en', 'zh', 'fr', 'de', 'ja', 'es', 'el', 'pt', 'it', 'tr', 'ru', 'nl', 'hr', 'pl', 'uk', 'hi', 'sv', 'eo'],
cookie: 'locale',
directory: __dirname + '/locales'
});
......
{
"Collaborative markdown notes": "Kunlaborataj marksubenaj notoj",
"Realtime collaborative markdown notes on all platforms.": "Tujkunlaborataj marksubenaj notoj ĉe ĉiuj sistemoj.",
"Best way to write and share your knowledge in markdown.": "La plej bona maniero skribi kaj havigi vian scion marksubene.",
"Intro": "Enkonduko",
"History": "Historio",
"New guest note": "Novan gastan noton",
"Collaborate with URL": "Kunlaboru per URL",
"Support charts and MathJax": "Ebleco por skemoj kaj MathJax",
"Support slide mode": "Ebleco por bildvica modo",
"Sign In": "Ensalutu",
"Below is the history from browser": "Malsupre estas la historio de la retumilo",
"Welcome!": "Bonvenon!",
"New note": "Novan Noton",
"or": "aŭ",
"Sign Out": "Elsalutu",
"Explore all features": "Esploru ĉiujn eblecojn",
"Select tags...": "Elektu etikedojn..",
"Search keyword...": "Serĉu ĉefvorton...",
"Sort by title": "Ordigu laŭ titolo",
"Title": "Titolo",
"Sort by time": "Ordigu laŭ tempo",
"Time": "Tempo",
"Export history": "Elportu historion",
"Import history": "Alportu historion",
"Clear history": "Malplenigu historion",
"Refresh history": "Refreŝigu historion",
"No history": "Neniu historio",
"Import from browser": "Alportu de retumilo",
"Releases": "Eldonoj",
"Are you sure?": "Ĉu vi certas?",
"Cancel": "Nuligu",
"Yes, do it!": "Jes, faru ĝin!",
"Choose method": "Elektu metodon",
"Sign in via %s": "Ensalutu per %s",
"New": "Nova",
"Publish": "Dissendu",
"Extra": "Plia",
"Revision": "Versio",
"Slide Mode": "Bildvica modo",
"Export": "Elportu",
"Import": "Alportu",
"Clipboard": "Poŝo",
"Download": "Elŝuti",
"Raw HTML": "Kruda HTML",
"Edit": "Redaktu",
"View": "Vidu",
"Both": "Ambaŭ",
"Help": "Helpo",
"Upload Image": "Alŝutu bildon",
"Menu": "Menuo",
"This page need refresh": "Ĉi tiu paĝo bezonas refreŝiĝi",
"You have an incompatible client version.": "Vi havas malkongruan klientversion.",
"Refresh to update.": "Refreŝigu por ĝisdatigi",
"New version available!": "Nova versio disponeblas!",
"See releases notes here": "Vidu elsendajn notojn ĉi tie",
"Refresh to enjoy new features.": "Refreŝigu por ĝui novajn eblecojn.",
"Your user state has changed.": "Via uzantstato ŝanĝiĝis.",
"Refresh to load new user state.": "Refreŝigu por ŝargi novan uzantstaton.",
"Refresh": "Refreŝigu",
"Contacts": "Kontaktuloj",
"Report an issue": "Raportu problemon",
"Send us email": "Sendu al ni retpoŝton",
"Documents": "Dosieroj",
"Features": "Eblecoj",
"YAML Metadata": "YAML metadateno",
"Slide Example": "Bildvica ekzemplo",
"Cheatsheet": "Gvidfolio",
"Example": "Ekzemplo",
"Syntax": "Sintakso",
"Header": "Paĝokapo",
"Unordered List": "Neordita Listo",
"Ordered List": "Ordita Listo",
"Todo List": "Farenda Listo",
"Blockquote": "Deŝovita cito",
"Bold font": "Dika tiparo",
"Italics font": "Kursiva tiparo",
"Strikethrough": "Trastrekita",
"Inserted text": "Enmetita teksto",
"Marked text": "Markita teksto",
"Link": "Ligilo",
"Image": "Bildo",
"Code": "Kodo",
"Externals": "Eksteraĵoj",
"This is a alert area.": "Ĉi tiu estas avertzono.",
"Revert": "Malfaru ŝanĝojn",
"Import from clipboard": "Alportu de la poŝo",
"Paste your markdown or webpage here...": "Algluu vian marksubenon aŭ retpaĝaron ĉi tie...",
"Clear": "Malplenigu",
"This note is locked": "Ĉi tiu noto estas ŝlosita",
"Sorry, only owner can edit this note.": "Bedaŭrinde, nur la proprulo povas redakti ĉi tiun noton.",
"OK": "Bone",
"Reach the limit": "Atingi la limigon",
"Sorry, you've reached the max length this note can be.": "Pardonon, ĉi tiu noto jam atingis maksimuman longecon.",
"Please reduce the content or divide it to more notes, thank you!": "Bonvolu malpligrandigi la enhavaĵon, aŭ dividi ĝin en pliajn notojn!",
"Import from Gist": "Alportu el Gist",
"Paste your gist url here...": "Algluu vian gist-an URL-n ĉi tie...",
"Import from Snippet": "Alportu el tekstero",
"Select From Available Projects": "Elektu el disponeblaj projektoj",
"Select From Available Snippets": "Elektu el disponeblaj teksteroj",
"OR": "AŬ",
"Export to Snippet": "Elportu al Snippet",
"Select Visibility Level": "Elektu videblecan nivelon"
}
......@@ -169,6 +169,7 @@
<option value="uk">Українська</option>
<option value="hi">हिन्दी</option>
<option value="sv">svenska</option>
<option value="eo">Esperanto</option>
</select>
</div>
</div>
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment